Ochrana osobních údajů GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v rámci Studia JS zákaznického programu a marketingových aktivit Studia JS

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

1 Činnost Studia JS
1.1 Předmětem podnikání Studia Svobodová, s.r.o. (dále jen Studio JS) se sídlem Wenzigova 17/1860, Praha 2 – Nové Město IČO 06650325 je především poskytování služeb v oblasti manikúry, pedikúry, masáží a kosmetiky. Nedílnou součástí podnikatelské činnosti je i marketingová činnost na propagaci služeb Studia JS z velké části prostřednictvím sociálních sítí (Facebook a Instagram) a zlepšování služeb zákazníkům. Studio JS proto založilo zákaznický program, který umožňuje svým zákazníkům získat odměnu za opakované absolvování služeb a on-line rezervační systém na web stránkách www.studiojs.cz.

2 Studio JS zákaznický program
2.1 Hlavním obsahem a nedílnou součástí zákaznického programu jsou:

  • sbírání věrnostních razítek

  • poskytování slev,

  • nabízení akčních služeb

  • věrnostní kampaně

  • zasílání obchodních sdělení, tj. adresných nabídek na akční služby.

2.2 Zpracování osobních údajů je nezbytné pro základní fungování on-line rezervačního systému a následné komunikace poskytovatelů služeb se zákazníkem.

3 Ostatní marketingové aktivity
3.1 Ke zpracování osobních údajů dochází i v souvislosti s ostatními marketingovými aktivitami Studia JS, zejména pořádáním akcí, kampaní apod. V rámci marketingových aktivit jsou vždy zpracovávány osobní údaje subjektů údajů v souvislosti s jejich účastí v těchto marketingových aktivitách nebo v souvislosti s nákupem služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze ke stanovenému účelu a v rozsahu jimi uděleného souhlasu nebo v rozsahu souvisejícím s prodejem služeb.

4 Správce, nebo zpracovatel
4.1 Studio JS a jeho poskytovatelé služeb jsou správcem osobních údajů.

Za manikúrní a kosmetické služby a majitelka Studio Svobodová s.r.o.

Jana Svobodová IČO 06650325:, svobodova1313@gmail.com, tel: 602160115

Za manikúrní služby Kristýna Rosenkranz IČO 04860705, kristynarosa@gmail.com, tel: 602160212

Za masérské služby Dagmar Sudíková IČO 16964853, rrorrysek71@gmail.com, tel: 731190557

Za pedikérské služby Blanka Lassigová IČO 49499416, lassickablanka@gmail.com, tel: 702459060


5. Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?
5.1 V souvislosti se zákaznickým programem Studia JS jsou zpracovávány údaje poskytnuté v registraci do zákaznického rezervačního systému na stránkách www.studiojs.cz/rezervace , tj. jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa
5.2 Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem následné komunikace poskytovatelů služeb se zákazníkem.
5.3 Při návštěvě internetových stránek provozovaných Studiem JS se může stát, že budou ukládány informace ve formě cookies na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookies.
 
6 Jak se dostávají údaje do naší databáze?
6.1 Nové údaje do naší databáze v rezervačním systému získáváme přímo od zákazníků Studia JS.

6.2 Zákaznická databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů.
 
7. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje? 
7.1 Údaje zákazníků v databázi uchováváme po celou dobu trvání účasti zákazníka Studia JS v zákaznickém rezervačním systému.
 
8. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?
8.1 Máte právo kdykoliv se obrátit na Studio JS a poskytovatele služeb a požadovat informace a přístup ke svým osobním údajům a jejich zpracování. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů, právo na omezení zpracování, právo na výmaz osobních údajů. Uvedená práva můžete uplatnit na uvedených kontaktech Studia JS, nebo zrušit svůj účet v rezervačním on-line systému.. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů, který působí jako dozorový orgán na území České republiky.
 
9. Předávání osobních údajů
Osobní údaje zákazníků nejsou předávány žádným třetím osobám bez jejich souhlasu.

+420 602 160 115

studiojs.w@gmail.com

  • Facebook - White Circle